Vragen Hoogwater – Lid Leon Linssen

In een reactie op een brief van het College -waarin wordt aangegeven dat men een evaluatie in het kader van het recente hoogwater heeft uitgezet- laat Leon Linssen weten hier positief over te zijn maar wel graag een aantal vragen toevoegt. Lees de brief hier.