Vragen Buggenums Veld – Lid Leon Linssen

Gemeenteraadslid Leon Linssen vroeg naar de laatste stand van zake betreffende projecten in het Buggenums Veld.