Vervuiling grondwater straalbedrijf Bruijnen Horn – Lid Anita van Vlodrop