Veiligheid in Leudal – Lid Ria Teluij

Politie surveillances in Leudal.

Omdat Ria Teluij (Samen Verder) in het verleden als raadslid een keer met een avondpatrouille van de politie in Leudal op stap is geweest was zij geschrokken van signalen over herschikking van o.a. surveillances in Weert/Nederweert/Leudal bij de reorganisatie van de politie. Deze zouden ten koste van Leudal gaan. Het raadslid had hierover bij het college (portefeuillehouder burgemeester Verhoeven) aan de bel getrokken. Een gesprek dat zij aanvullend op het college-antwoord had met de nieuwe chef basiseenheid Weert, Leudal en Nederweert, mw. Ria Faber, bracht meer duidelijkheid.

De ergste zorg over inzetbaarheid en zichtbaarheid van de politie in Leudal, is bij Ria Teluij weggenomen. Permanent is er in Leudal een surveillancewagen op de weg vanuit basiseenheid Weert. Wel is het zo dat bij een prioriteit 1 melding buiten het gebied van Leudal de hier patrouillerende politiewagen daarnaartoe kan worden gedirigeerd. Andersom kan een politieauto uit een omliggende gemeente direct naar Leudal worden opgeroepen.

Sinds het aantreden van de nieuwe chef basiseenheid kunnen bovendien wijkagenten 80% van hun inzetbare tijd flexibel en naar eigen inzicht voor politionele taken op straat in de eigen wijk inroosteren. Bijvoorbeeld op tijden dat het dievengilde op pad is om zo de pakkans te vergroten. Binnen de regio Midden Limburg is er nu tevens een surveillance-auto met hondengeleiding op de weg voor extra heterdaadkracht. Het voornemen is eveneens in de regio te gaan werken met meer scooters en motoren.

Naar aanleiding van haar gesprek met mevrouw Faber zal bekeken worden of er in de regio weer een cursus politie voor burgers gegeven kan worden omdat er niet alleen bij bestuurders maar volgens mw. Faber ook onder de inwoners veel vragen leven. “De leiding van de politie is doordrongen van de noodzaak voldoende blauw op straat te hebben en pakt die uitdaging serieus op.
Uiteraard houdt ook Samen Verder de vinger aan de pols voor de veiligheid van onze inwoners” benadrukt raadslid Teluij.