Raadsvraag onderhoudswerkzaamheden Hornerbrug N280/Fietspadverlichting Roermond & Horn – Lid Ellie van Tilburg

Komend jaar zullen er onderhoudswerkzaamheden aan de Hornerbrug van de N280 gaan plaatsvinden. Dit is de brug net voor Horn over het Lateraalkanaal. De dragers en de voegen moeten worden vervangen. Een behoorlijke klus en deze werkzaamheden zullen dan ook 1 à 2 weken per weghelft in beslag gaan nemen. De brug zal afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Wanneer en hoe de werkzaamheden exact gaan plaatsvinden hierover wordt nog door Rijkswaterstaat overleg gevoerd.

Samen Verder heeft het College van de gemeente Leudal verzocht zich in te zetten om de overlast voor de inwoners van Leudal zo veel als mogelijk te beperken, om vroegtijdig en goed te communiceren en erop toe te zien dat verkeer voor spoedeisende hulp (112) en brandweer geen hinder ondervindt van deze werkzaamheden.

Tevens heeft Samen Verder het College gevraagd om zich extra in te zetten voor het realiseren van fietspadverlichting tussen Roermond en Horn, dit kan dan tijdens deze onderhoudswerkzaamheden worden meegenomen.