MFC de Postkoets – Lid Anita van Vlodrop

Wethouder v.d. Beuken,

Gezien de recent verschenen publicatie over de kritiek op gemeenschapshuis De Postkoets waarin wordt gesproken over het stilzwijgen van problemen en het intimideren van mensen en verenigingen wil ik U de volgende vragen stellen:

  • Wat is er waar van deze aantijgingen?
  • Wanneer heeft er voor het laatst een evaluatie plaatsgevonden tussen gemeente en exploitant / stichtingsbesuur en wat was de uitkomst hiervan?
  • Wanneer heeft voor het laatst overleg plaatsgevonden tussen exploitanant / stichtingsbestuur en verenigingen en is hier verslaglegging van beschikbaar?
  • Wat gaat U eraan doen om het problemen op te lossen (als die er zijn) of om het beeld dat er heerst positief om te zetten (indien er geen probleem is)?
  • Wat zijn de geplande afspraken / welke overlegvorm is er tussen gemeente en exploitant / stichtingsbestuur voor de toekomst?

Gezien de urgentie van deze kwestie wil ik U vragen om een spoedig antwoord,

Groet,
Anita van Vlodrop