home raadsvragen nieuws & actueel
   

standpunten


lokaal en onafhankelijk
meepraten aan de basis
voor alle kernen van Leudal
vinger op de zere plek
coalitie als het kan
oppositie als het moet
positief en toch kritisch
aansprekend en aanspreekbaar
denken en doen
haalbaar en betaalbaar

lid worden


Opzoek naar een daadkrachtige lokale partij met een brede aanhang en vertegenwoordiging ? Een partij met hart voor alle 16 kernen in Leudal? Een partij met vele mogelijkheden om Leudal echt beter te maken? Zonder enige twijfel is Samen Verder dan de juiste partij voor u! Mocht u zich derhalve als lid voor een tientje per jaar willen aanmelden, vul dan dit formulier in.

verkiezingen 2018


Verkiezingsprogramma 2018 - 2022


Kandidatenlijst 2018


nieuwsbrieven

2018

Nieuwsbrief december

2017


Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief november

Nieuwsflits september

Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief februari

2016


Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief april

2015


Nieuwsbrief december (extra)

Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief april

Nieuwsbrief februari


2014


Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief september

Nieuwsbrief juni [No. 2]

Nieuwsbrief juni [No. 1]

Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief februari

Nieuwsbrief januari

links


Raadsvergaderingen


Archief Gemeenteraadsvergaderingen


Overige media

Interview Hen Sleven m.b.t. nieuwe coalitie 14-03-2016 (Bron: Regio Leudal TV)

Interview Ria Teluij m.b.t. Tihange 24-08-2015 (Bron: Regio Leudal TV)

Gemeente Leudal


Jaarverslag 2014 Raadsgriffie gemeente Leudal
Website Gemeente Leudal

Digitaal Loket
Digitale Gemeentegids
Gemeentelijke agenda
Gemeenteraad


Veiligheid


Burgernet


Toerisme & Recreatie


Evenementen in regio Leudal5

tweets


historie agenda contact  

raadsvragen

De leden van de fractie Samen Verder stellen regelmatig raadsvragen om hun controlerende taak zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Overzicht raadsvragen

 

Vragen verkeersveiligheid Haelen - Lid Leon Linssen

28 maart 2019

 

Gemeenteraadslid Leon Linssen stelde naar aanleiding van vragen uit Haelen raadsvragen over mogelijke verbeteringen op de Roggelseweg. Lees ze hier.

 

Vragen fietsverlichting - Lid Ria Teluij

28 maart 2019

 

Ria Teluij stelde vragen over de onveilige situaties die ontstaan doordat rond het AZC veevuldig zonder licht gefietst word. Lees de vragen en antwoorden hier.

 

Vragen bladkorven - Lid Ria Teluij

16 augustus 2018

 

Door de aanhoudende droogte is de verwachting dat bladeren veel eerder dan gebruikelijk van de bomen gaan komen. Ria Teluij stelde er vragen over en kreeg antwoord, lees dat hier terug.

 

Vragen betreffende jodiumpillen - Lid Ria Teluij

14 juni 2018

 

Naar aanleiding van berichtgeving over de verspreiding van jodiumpillen stelde gemeenteraadslid Ria Teluij vragen. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

 

Reactie gemeente

3 januari 2018

Onderstaand antwoord van de gemeente Leudal ontving Ria Teluij/Samen Verder naar aanleiding van haar raadsvragen over gesignaleerde “vuilnistrollen” en uitpuilende afvalcontainers op milieu parkjes en het verzoek tot evt meer ledigingen door Maasland:

  1. De gemeente Leudal zal met Reinigingsdienst Maasland in overleg treden wat de oorzaak (verstopping / te weinig ledigingen) is dat op enkele plaatsen containers overvol zijn.  Het is niet altijd te voorkomen dat burgers afval naast de containers plaatsen.
  2. Door het cameratoezicht in pilot Haelen en Horn zijn de bijplaatsingen van afval bij deze twee parkjes afgenomen. Cameratoezicht en waarschuwingsborden werken preventief!
  3. De gemeente gaat op nog twee plaatsen werken met cameratoezicht en plaatsen waarschuwingsborden. De camera’s zullen tussen de wijkmilieuparken rouleren.

 

Afvaldumping bij containers - Lid Ria Teluij

27 december 2017

Geacht College

Naar aanleiding van mijn eerdere raadsvraag namens de fractie Samen Verder in september 2017 rond afvaldumping bij containers, deze aanvullende raadsvraag.

  1. Vriendelijk verzoek om te bekijken of de afvalcontainers op de milieuparkjes in de kernen frequenter door Maasland geleegd kunnen worden. In veel kernen ervaart men overlast door afvaldumping maar ook doordat containers dikwijls overvol zijn.
  2. Graag verneem ik tevens of er resultaat behaald is met de pilot in Haelen en Horn en of een en ander in andere kernen uitgerold gaat worden.

 

Trouwens een compliment voor uw ambtenaar die dit dossier in behandeling heeft voor het snelle antwoord dat ik kreeg mbt de wagens van Maasland die blijkbaar vandaag door autopech waren uitgevallen. 

 

Verloedering Voormalige School Nunhem - Lid Leon Linssen

24 oktober 2017

Gemeenteraadslid Leon Linssen constateerde dat de voormalige school in Nunhem aan het verloederen was. Hij stelde daarover enkele vragen, lees deze hier terug.

 

Itter-In- Lid Hen Sleven

5 oktober 2017

Het gemeenschapshuis in Neeritter zou gesloten zijn. Gemeenteraadslid Hen Sleven vraagt hier naar de stand van zaken en mogelijke gevolgen voor Neeritter.

 

Invulling voormalige voetbalvelden Nunhem - Lid Leon Linssen

23 september 2017

Nu de voetbalvelden in Nunhem al een tijd niet meer in gebruik zijn is het zaak een nieuwe invulling te vinden. Het idee van gemeenteraadslid Linssen leest u hier terug.

 

Voorkomen afvaldumping - Lid Ria Teluij

29 augustus 2017

Hoe kunnen we voorkomen dat er illegaal afval wordt gedumpt bij de inzamelingsplaatsen? Deze vraag en de antwoorden vind je hier terug.

 

Planschade Houtrustlaan - Lid Leon Linssen

6 april 2017

Planschade ten gevolge van de aanleg van een wielerbaan aan de Houtrustlaan in Haelen? Lees hier de brief richting het college terug.

 

Driehoeksborden - Lid Michel Graef

11 januari 2017

Het beleid m.b.t. sandwich- en/of driehoeksborden heeft wellicht onvoorziene gevolgen. Lees hier de brief richting het college terug.

 

Overzicht raadsvragen 2016


 

Negativisme - Lid Ria Teluij

3 november 2016

In een open brief stelt gemeenteraadslid Ria Teluij het negativisme binnen de gemeenteraad aan de kaak. Lees het bericht hier terug (via Leudal.nieuws.nl)

 

Vergoeding Gymzalen - Lid Leon Linssen

13 oktober 2016

In 2015 nam de Gemeenteraad een door Samen Verder ingediend amendement aan over de vergoeding voor gymzalen horend bij een gemeenschapsaccomodatie. Wat is hiervan de laatste stand van zaken? lees hier de vragen.

 

Nieuwe dienstregeling Arriva - Lid Michel Graef

28 september 2016

 

In een brief deelde Samen Verder haar zorgen over een nieuwe dienstregeling met het College. Deze brief lees je hier terug.

 

Aanvraag Windpark Horn - Lid Michel Graef

22 september 2016

 

Gemeenteraadslid Michel Graef stuurde het College een brief om de zorgen van Samen Verder over een mogelijk windpark te delen. Deze brief lees je hier.

 

Taxibedrijf Horn - Lid Anita van Vlodrop

30 mei 2016

 

Vragen met betrekking tot het taxibedrijf aan de Rijksweg te Horn lees je hier.

 

Verbouwing AZC - Lid Ria Teluij

27 mei 2016

 

Een bezoek aan een informatie avond betreffende het AZC leidde bij Ria Teluij tot de vragen die je hier kunt teruglezen.

 

Mestbeleid - Lid Hen Sleven

14 maart 2016

 

In samenwerking met Ronduit Open stelde fractievoorzitter Hen Sleven enkele vragen m.b.t. het mestbeleid. Je leest ze hier terug.

 

Totale kosten verenigingen - Lid Leon Linssen

3 maart 2016

 

Meten is weten. Vandaar dat gemeenteraadslid vroeg naar het totale bedrag dat betrekking heeft op verenigingen. Lees de vragen en antwoorden hier.

 

Verscheidene raadsvragen - Lid Pieke Houben

4 februari 2016

 

Gemeenteraadslid Pieke Houben stelden recentelijk enkele raadvragen met betrekking tot verschillende onderwerpen. Lees de vragen hier terug.

 

Mogelijke antwoorden zullen t.z.t. aan het document toegvoegd worden.

 

Raadsvraag onderhoudswerkzaamheden Hornerbrug N280/Fietspadverlichting Roermond & Horn - Lid Ellie van Tilburg

28 januari 2016


Komend jaar zullen er onderhoudswerkzaamheden aan de Hornerbrug van de N280 gaan plaatsvinden. Dit is de brug net voor Horn over het Lateraalkanaal. De dragers en de voegen moeten worden vervangen. Een behoorlijke klus en deze werkzaamheden zullen dan ook 1 à 2 weken per weghelft in beslag gaan nemen. De brug zal afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Wanneer en hoe de werkzaamheden exact gaan plaatsvinden hierover wordt nog door Rijkswaterstaat overleg gevoerd.

Samen Verder heeft het College van de gemeente Leudal verzocht zich in te zetten om de overlast voor de inwoners van Leudal zo veel als mogelijk te beperken, om vroegtijdig en goed te communiceren en erop toe te zien dat verkeer voor spoedeisende hulp (112) en brandweer geen hinder ondervindt van deze werkzaamheden.

Tevens heeft Samen Verder het  College gevraagd om zich extra in te zetten voor het realiseren van fietspadverlichting  tussen Roermond en Horn, dit kan dan tijdens deze onderhoudswerkzaamheden worden meegenomen.

 

Overzicht raadsvragen 2015

 

Jongeren aan het werk - Leden Michel Graef en Pieke Houben

11 december 2015

Wat is de gemeentelijke rol bij minderjarige jongeren met een hulpvraag op zoek naar een bij,- of weekendbaan? Lees de vragen hier.

 

3 onveilge verkeerssituaties Horn - Lid Anita van Vlodrop

12 juni 2015

Wat gaat de gemeente doen aan een drie-tal onveilige verkeerssituaties in Horn? Lees hier de vraag en over welke locaties het gaat.


Onderhoud trapveldje Nunhem - Lid Leon Linssen

17 juni 2015

Aandacht gevraagd voor onderhoud trapveldje Nunhem. Lees hier de raadsvraag.


Krachtenbundeling voor N280 - Lid Hen Sleven en Ria Teluij

12 mei 2015

Fractie Samen Verder roept het College van Leudal op te komen tot een krachtenbundeling samen met de gemeenten Weert, Maasgouw en Roermond om met de Provincie in gesprek te gaan over de N280. Lees hier de overwegingen van Samen Verder voor deze oproep.


Veiligheid in Leudal - Lid Ria Teluij

Resultaat gestelde vragen 8 april 2015

Politie surveillances in Leudal.

Omdat Ria Teluij (Samen Verder) in het verleden als raadslid een keer met een avondpatrouille van de politie in Leudal op stap is geweest was zij geschrokken van signalen over herschikking van o.a. surveillances in Weert/Nederweert/Leudal bij de reorganisatie van de politie. Deze zouden ten koste van Leudal gaan. Het raadslid had hierover bij het college (portefeuillehouder burgemeester Verhoeven) aan de bel getrokken. Een gesprek dat zij aanvullend op het college-antwoord had met de nieuwe chef basiseenheid Weert, Leudal en Nederweert, mw. Ria Faber, bracht meer duidelijkheid.

De ergste zorg over inzetbaarheid en zichtbaarheid van de politie in Leudal, is bij Ria Teluij weggenomen. Permanent is er in Leudal een surveillancewagen op de weg vanuit basiseenheid Weert. Wel is het zo dat bij een prioriteit 1 melding buiten het gebied van Leudal de hier patrouillerende politiewagen daarnaartoe kan worden gedirigeerd. Andersom kan een politieauto uit een omliggende gemeente direct naar Leudal worden opgeroepen.

Sinds het aantreden van de nieuwe chef basiseenheid kunnen bovendien wijkagenten 80% van hun inzetbare tijd flexibel en naar eigen inzicht voor politionele taken op straat in de eigen wijk inroosteren. Bijvoorbeeld op tijden dat het dievengilde op pad is om zo de pakkans te vergroten. Binnen de regio Midden Limburg is er nu tevens een surveillance-auto met hondengeleiding op de weg voor extra heterdaadkracht. Het voornemen is eveneens in de regio te gaan werken met meer scooters en motoren.

Naar aanleiding van haar gesprek met mevrouw Faber zal bekeken worden of er in de regio weer een cursus politie voor burgers gegeven kan worden omdat er niet alleen bij bestuurders maar volgens mw. Faber ook onder de inwoners veel vragen leven. "De leiding van de politie is doordrongen van de noodzaak voldoende blauw op straat te hebben en pakt die uitdaging serieus op.
Uiteraard houdt ook Samen Verder de vinger aan de pols voor de veiligheid van onze inwoners" benadrukt raadslid Teluij.


Kruising Maaslandstraat - Rijksweg in Horn onveilig - Lid Anita van Vlodrop en Michel Graef

18 april 2015

Is de kruising Maaslandstraat - Rijksweg onveilig? Wat kan er aan gedaan worden? De volledige vraagstelling lezen klik hier.


Veiligheid in Leudal - Lid Ria Teluij

8 april 2015

Veiligheid en inbraakpreventie door politie gemeente Leudal, vragen aan het college van B&W. de volledige vraagstelling lezen klik hier.


Reactivering IJzeren Rijn - Lid Hen Sleven

13 maart 2015

Vragen aan het college van B&W over de reactivering van de IJzeren Rijn, de volledige vraagstelling lezen klik hier.


MFC de Postkoets - Lid Anita van Vlodrop

28 februari 2015

Wethouder v.d. Beuken,

Gezien de recent verschenen publicatie over de kritiek op gemeenschapshuis De Postkoets waarin wordt gesproken over het stilzwijgen van problemen en het intimideren van mensen en verenigingen wil ik U de volgende vragen stellen:

  • Wat is er waar van deze aantijgingen?
  • Wanneer heeft er voor het laatst een evaluatie plaatsgevonden tussen gemeente en exploitant / stichtingsbesuur en wat was de uitkomst hiervan?
  • Wanneer heeft voor het laatst overleg plaatsgevonden tussen exploitanant / stichtingsbestuur en verenigingen en is hier verslaglegging van beschikbaar?
  • Wat gaat U eraan doen om het problemen op te lossen (als die er zijn) of om het beeld dat er heerst positief om te zetten (indien er geen probleem is)?
  • Wat zijn de geplande afspraken / welke overlegvorm is er tussen gemeente en exploitant / stichtingsbestuur voor de toekomst?

Gezien de urgentie van deze kwestie wil ik U vragen om een spoedig antwoord,

Groet,
Anita van Vlodrop


 

Overzicht raadsvragen 2014

 


 

D’n Haammaeker Neer - Lid Michel Graef

23 november 2014

Samen Verder hecht er waarde aan dat er met betrekking tot gemeenschapshuizen in het algemeen, en de Neerse situatie in het bijzonder, een integrale oplossing komt waarmee het verengingsleven in Neer vooruit kan. Daarom vragen wij de portefeullehouder het volgende lees hier de vragen.


 

Op verkeerde been? - Lid Ria Teluij

11 november 2014

N280 tracé Baexem-Weert, informatieavond in Baexem op 11 november 2014.

Er is door de Provincie in de Baexheimerhof tijdens de informatie avond een flitsende 3D animatiefilm getoond van hoe het tracé kan worden met jammergenoeg alleen een verbale voetnoot van de Provincie Limburg: "U mag geen conclusies trekken uit de getoonde ruimtelijke indeling, getoonde breedtes van weg, berm, uitwijkstroken, tunnelbakken. Ook de aanwezigheid van de verlichting en begroeiing met bomen en struiken in het filmpje is ter illustratie en daar mogen geen conclusies aan worden verbonden”.
Op de website van de Provincie staat die vermelding dus niet, helaas. Men kan dus verkeerde conclusies trekken! Dat mag toch niet de bedoeling zijn lijkt mij.

Ik verzoek het College de Provincie Limburg te bewegen om de verbale tekst uitgesproken in de informatieavond ook bij de tekeningen op de website van de Provincie te zetten zodat de inwoners van Baexem, Kelpen en Horn niet door het flitsende filmpje op het verkeerde been gezet worden.

Gelieve ook bekend te maken dat men vragen omtrent het traject kan stellen aan de Provincie via hun website: n280west@prvlimburg.nl


Zijn de gastouderleges in Leudal te hoog? - Lid Michel Graef.
23 augustus 2014


Indienen zienswijzen N280 - Lid Ria Teluij
19 juni 2014

Vraag:
Graag op heel korte termijn laten kijken of en waar de door de Provincie gekozen N280 variant 3c tegen de kern Baexem in het POL en PVVL, die nu ter inzage liggen, zich bijten met het advies van het College Leudal en de meerderheid van de Raad aan de Provincie mbt de keuzevariant 5e. Op korte termijn vanwege einddatum zienswijzen en eventueel door College en Raad in te dienen zienswijzen.
Tevens ga ik er vanuit dat het College en betrokken ambtenaren e.e.a scherp in de gaten houden, hier al aan werken en rapport uitbrengen aan de Raad. Graag dit dus navragen bij het College.

Antwoord:
Het college zal op korte termijn de zienswijzen en vragen en opmerkingen t.a.v. het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), de Provinciale Omgevingsverordening en het Provinciaal Verkeers- en VervoersProgramma (PVVP) bespreken en vaststellen. Hierop worden deze per brief en het betreffende formulier tijdig (voor 27 juni) bij Provinciale Staten ingediend.
Bij het indienen van de zienswijzen wordt ook stil gestaan bij de ruimtelijke gevolgen die een duurzaam veilige uitvoering van variant 3C N280 zal hebben op de gebiedsontwikkeling in Baexem. Conform de richtlijnen moet een 2x1 strooks uitvoering bij gebiedsontsluitingswegenworden toegepast. Bij de vaststelling van de voorkeursvariant 3C ging de provincie in haar afweging uit van een 1x2 strooks uitvoering. Nu blijkt dat er een verbreding moet plaatsvinden van de huidige 15 meter naar ca. 46 tot 52 meter. Deze verbreding is niet op alle plaatsen te realiseren met name in de verdiepte ligging ter hoogte van de bebouwde kom van Baexem en het AZC-boerderij Exaten.
Verbreding van de provinciale wegen heeft in de toekomst ook gevolgen voor andere dorpen die worden doorsneden door provinciale wegen.
Zodra het college de zienswijzen heeft vastgesteld (as dinsdag) zullen deze ook ter kennisname aan de raad worden gestuurd.


Overzicht raadsvragen 2013


Vervuiling grondwater straalbedrijf Bruijnen Horn - Lid Anita van Vlodrop
3 oktober 2013


Afwijkingen planschade uitbetaling Leudal - Lid Har Frenken
1 oktober 2013


Veroorzaakt faillissement Haegens Bouw problemen voor gemeente Leudal? - Lid Har Frenken
16 september 2013


Uitzetting ziek Georgische meisje Renata uit AZC Baexem - Lid Har Frenken
4 augustus 2013


Bied jeugd perspectief op een woning - Lid Har Frenken
25 juli 2013


Inrichting blauwe zone - Lid Leon Linssen
16 juni 2013


Drie jaar wachten op belastingaanslag? - Lid Leon Linssen
13 juni 2013


Te lange besluitvorming aankoop woning Grote Kampweg 49 - Lid Leon Linssen
31 maart 2013


Suggestie voor aankoop woning Grote Kampweg 49 - Lid Leon Linssen
23 maart 2013 


Onderhoud vijver plan Napoleon - Lid Arno Walraven
22 maart 2013


Voormalige disco Haelen - Lid Arno Walraven
22 maart 2013 


Wildgroei reclame Haelen - Lid Arno Walraven
18 maart 2013

© Samen Verder Leudal | 2012-2020 | Website designed by ® Organosi.eu with CMS Made Simple™ a free software under the GNU/GPL license