home raadsvragen nieuws & actueel
   

standpunten


lokaal en onafhankelijk
meepraten aan de basis
voor alle kernen van Leudal
vinger op de zere plek
coalitie als het kan
oppositie als het moet
positief en toch kritisch
aansprekend en aanspreekbaar
denken en doen
haalbaar en betaalbaar

lid worden


Opzoek naar een daadkrachtige lokale partij met een brede aanhang en vertegenwoordiging ? Een partij met hart voor alle 16 kernen in Leudal? Een partij met vele mogelijkheden om Leudal echt beter te maken? Zonder enige twijfel is Samen Verder dan de juiste partij voor u! Mocht u zich derhalve als lid voor een tientje per jaar willen aanmelden, vul dan dit formulier in.

verkiezingen 2018


Verkiezingsprogramma 2018 - 2022


Kandidatenlijst 2018


nieuwsbrieven

2018

Nieuwsbrief december

2017


Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief november

Nieuwsflits september

Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief februari

2016


Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief april

2015


Nieuwsbrief december (extra)

Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief juli

Nieuwsbrief april

Nieuwsbrief februari


2014


Nieuwsbrief december

Nieuwsbrief november

Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief september

Nieuwsbrief juni [No. 2]

Nieuwsbrief juni [No. 1]

Nieuwsbrief maart

Nieuwsbrief februari

Nieuwsbrief januari

links


Raadsvergaderingen


Archief Gemeenteraadsvergaderingen


Overige media

Interview Hen Sleven m.b.t. nieuwe coalitie 14-03-2016 (Bron: Regio Leudal TV)

Interview Ria Teluij m.b.t. Tihange 24-08-2015 (Bron: Regio Leudal TV)

Gemeente Leudal


Jaarverslag 2014 Raadsgriffie gemeente Leudal
Website Gemeente Leudal

Digitaal Loket
Digitale Gemeentegids
Gemeentelijke agenda
Gemeenteraad


Veiligheid


Burgernet


Toerisme & Recreatie


Evenementen in regio Leudal5

tweets


historie agenda contact  
Afscheid Ria Teluij

Op 12 maart nam de gemeenteraad afscheid van Ria Teluij. Daarbij werd Ria onderscheiden met een Koninklijke Onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet o.a. in de gemeenteraden van Heythuysen en Leudal. Samen Verder bedankt Ria voor haar inzet en wenst haar veel geluk in haar nieuwe woning!

 


Fijne Feestdagen!

De leden van Samen Verder wensen alle inwoners van Leudal fijne Kerstdagen en een bruisend nieuwjaar!


Opinie Pieke Houben

De 11de december zal de boeken in gaan als een tumultueze raadsvergadering. Gemeenteraadslid Pieke Houben schreef er dit opniestuk over.


Vragen begroting 2019-2022

Binnenkort wordt in de raadsvergadering de begroting besproken. Een belangrijk moment, de gemeente stelt beleid voor de komende jaren vast. De fractie van Samen Verder heeft dan ook verscheidene opmerkingen, suggesties en vragen naar het college gestuurd ter voorbereiding op een debat (30 okt) en behandeling in de raad (13 nov). Zie de opmerkingen en vragen hier.


Samen Verder, Ronduit Open en D66 bereiken akkoord

Zojuist heeft ons onderhandelingsteam een coalitie-akkoord bereikt met de partijen Ronduit Open en D66. Het akkoord lees je hier. Een bijgevoegd persbericht over de kanidaatwethouders en formatie lees je hier. In de Gemeenteraadsvergadering van 29 mei zal het akkoord besproken worden. Ook zullen de wethouders beedigd worden en twee nieuwe raadsleden ( te weten Leon Linssen en Anita van Vlodrop) benoemd worden.


Persbericht motie groot wild

Persbericht motie grootwild:

 

De hoeveelheid grote wilde dieren ofwel grofwild zoals reeën en wilde zwijnen neemt landelijk toe. Zeker in een landelijke gemeente als Leudal met veel open groene ruimte en landbouw. Positief nieuws wat echter ook zijn keerzijde heeft. Want met de toename van grofwild nemen ook het risico op wildaanrijdingen toe.

Wildaanrijdingen zijn een nog onderschat probleem met potentieel grote financiële gevolgen en lijden bij mens en dier. Wij zijen het dan ook als een zaak van algemeen belang om hier als gemeente betrokken partijen te ondersteunen waar mogelijk.

 

Op initiatief van de lokale Wildbeheerseenheden Land van Horne en de Waterbloem is door jagers op een drietal wegen een zeer succesvolle pilot gestart met een nieuw soort wildreflector die zij zelf hebben geplaatst en onderhouden. Op 1 weg leidde dit zelfs tot een terugloop van 17 naar 1 wildaanrijdingen per jaar, burgerparticipatie in optima forma! Nu willen de jagers deze zelfde reflectoren ook plaatsen en onderhouden op risicovolle provinciale wegen maar vinden daarvoor nog geen gehoor bij de provincie.

Wij zien het daarbij als onze taak en die van de gemeente om deze betrokken burgers te ondersteunen in hun oproep aan de provincie tot medewerking.

Daarom hebben wij dan ook een motie die oproept tot unanieme steun vanuit de gemeente ingediend voor de raadsvergadering van 6 februari.

 

Pieke Houben

Raadslid Samen Verder, Leudal


Algemene Beschouwingen 2017

Afgelopen week stond de begroting voor komend jaar op de raadsagenda. Fractievoorzitter Michel Graef stond tijdens de algemene beschowuingen stil bij de afgelopen periode en blikte vooruit. Lees hier de door hem uitegsproken tekst terug.


"De schop gaat de grond in!"

De fractie Samen Verder is tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaar over de zogenaamde structuurbeelden Haelen-Horn. Door de crisis is het oorspronkelijke plan nooit helemaal uitgevoerd. Met de bemiddeling tussen beide partijen komt er nu een einde aan jaren van stilstand en wordt er weer ontwikkeld. "Een goede zaak voor Haelen en Horn", aldus fractievoorzitter Michel Graef. "Het tussentijds veranderen van de overeenkomst is niet gratis maar het grootste deel van de kosten waren we altijd al verschuldigd, bovendien komen enkele locaties- zoals de sportvelden in Horn- terug naar de gemeente en kunnen deze in de toekomst ontwikkeld worden". Dat is niet het enige voordeel, er komen ook meer sociale huurwoningen dan oorspronkelijk gepland, een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. "Bovendien kun je jezelf afvragen wat het alternatief is", vervolgt Graef. "Nog meer jaren stilstand met de daarbij horende verloedering en een dure en langdurige juridische strijd met wellicht ook nog eens een nadelige uitkomst". "Nee, laten we tevreden zijn dat nu eindelijk de schop de grond in gaat"!


Hoe gaat het verder met het sportpark aan de Houtrustlaan?

Hoe nu verder met het sportpark aan de Houtrustlaan te Haelen?

Samen Verder vraagt het College om een voorstel, lees hier het verzoek.

 


Samen verder start petitie voor behoud pinautomaat Ell

Na de recente plofkraak is de Rabobank zijn beleid m.b.t. pinautomaten aan het herzien. Dit zou betekenen dat de automaat in Ell mogelijk verdwijnt en zou beteken dat in heel Leudal-West geen pinautomaat meer is.

De petitie ondertekenen kan hier


Samen Verder wil orde op zaken stellen inzake handhaving in Leudal.

Sinds de start van mijn loopbaan als raadslid is handhaving een terugkerend thema binnen de gemeente Leudal.

Meerdere hoofdpijndossiers binnen de gemeente zijn (deels) te herleiden tot problemen met het maken van goede afspraken met burgers en ondernemers en bijpassende handhaving van deze afspraken.

Hoewel er in het verleden door verschillende partijen vaak spierballentaal is gebezigd over handhaving is een grondige hervorming van het handhavingbeleid tot nu toe steeds uitgebleven.

Spierballentaal is namelijk gratis, maar stevig inzetten op handhaving is dat niet, het is zelfs heel erg duur. 

 

De financiële hervormingen die bijvoorbeeld Piet Verlinden van Samen Verder de laatste jaren heeft doorgevoerd hebben echter gezorgd voor een gezond huishoudboekje bij de gemeente.

Een huishoudboekje waar je vrolijk van kunt worden en waar ook weer ruimte is om verbeteringen aan te brengen in de gemeente.

Als het aan Samen Verder ligt is één van de voornaamste prioriteiten voor de toekomst dan ook een betere handhaving door de gemeente Leudal.

Beter beleid, duidelijkere afspraken en vooral meer mankracht. Orde op zaken stellen met de financiële ruimte die we hebben gecreëerd.

 

Daarnaast moeten we als raadsleden ook eerlijk zijn naar burgers. Handhaving door de gemeente lost niet alle problemen op, het is geen wondermiddel.

Spierballentaal scoort op korte termijn misschien waardering, maar een eerlijk verhaal voorkomt teleurstelling en verloren vertrouwen in de toekomst.

Bij sommige handhavingsproblemen zijn mazen in de wet of landelijke wetgeving belemmerend, andere zaken vallen onder bevoegdheid van de politie en niet van de gemeente.

Samen Verder wil dan naast handhaving ook de mate van zichtbare aanwezigheid van de politie kritisch blijven volgen. Maar dat de handhaving beter moet, dat staat voor ons als een paal boven water.

 

Met vriendelijke groet,

Pieke Houben

Raadslid Leudal

Samen Verder

E: p.houben@leudal.nl 


Parkeerergernissen centrum Heythuysen op agenda gezet

De verkeersproblematiek in de dorpskern van Heythuysen blijft aanhouden. Dat blijkt uit de klachten, ergernis en onbegrip die de dorpsraad Heythuysen regelmatig ontvangt. Grootste ergernissen zijn te hard rijden en foutief parkeren.

 

Dit laatste wil Ellie van Tilburg, gemeenteraadslid voor Samen Verder, opnieuw onder de aandacht brengen. Ze besloot daarom om het op de agenda te zetten in de commissie Fysiek.

 

‘Door foutief parkeren en bij het bevoorraden van de winkels ontstaan er gevaarlijke situaties. Vooral voor ouders met kinderwagens, ouderen en rolstoel- en rollatorgebruikers kan dit heel vervelend zijn. Het komt steeds vaker voor dat ze van het trottoir af moeten en noodgedwongen gebruik moeten maken van de drukke weg, met alle gevaren van dien.’

 

Daarnaast wordt midden op trottoirs in delen van de Dorpstraat regelmatig koopwaar en reclameborden geplaatst. Ook dat belemmert de voetganger en veroorzaakt irritatie en gevaarlijke situaties.

 

Ondanks de uitstekende inzet van de BOA's en het uitschrijven van vele parkeerboetes blijft het probleem hardnekkig bestaan.

 

"Ik hoor de klachten en zie het dagelijks met eigen ogen." zegt Van Tilburg. "Voor sommige weggebruikers bestaan kennelijk geen verkeersregels en is het moeilijk om met anderen rekening te houden."

 

"Dit moet en kan beter"

 

Zo weten veel automobilisten niet waar wel en waar niet geparkeerd mag worden. Dat kan duidelijker door het plaatsen van verkeersborden die aangeven waar het verboden is om te parkeren.

 

Ook is het goed om nogmaals met de winkeliers het gesprek aan te gaan over het tijdstip van bevoorraden, laden en lossen, en over het plaatsen van reclameborden en koopwaar op het trottoir.

 

Andere maatregelen zijn fietsparkeerplaatsen (op plekken waar het kan) zodat er geen overlast ontstaat op trottoirs, oversteekplaatsen aanleggen om rustig en veilig over te steken. En natuurlijk handhaven door foutparkeerders te blijven aanpakken.

 

De verkeersproblematiek wordt op 15 mei behandeld in de Commissie Fysiek. De commissievergadering is openbaar en vindt plaats op het gemeentehuis van Heythuysen.

 

Ellie van Tilburg

Gemeenteraadslid Samen Verder

Tel: 06 10622156

 


Kademuur Neer

Kademuur Neer, Raadsvergadering 21 maart 2017

 

Voorzitter,

 

Het is aan ons om een zienswijze mbt de dijkversterking in Neer te formuleren. Dit komt alles behalve uit de lucht vallen en is inmiddels in meerdere gremia uitvoerig behandeld. Complimenten voor de manier waarop het waterschap in dialoog is getreden met de bewoners maar ook voor de bereidheid haar plannen voor de gemeenteraad te komen toelichten. Veel vragen en opmerkingen van Samen Verder zijn dan ook in een eerder stadium aan de orde gekomen.

 

In de raadsvergadering van 14 februari dienden we een raadsbrede motie in waarin in het dictum werd gesproken over drie punten. Een over de ter visie legging en twee over het expliciet maken van de kosten voor waterschap en gemeente. Hoewel we de motie formeel hebben aangehouden kan deze wat Samen Verder betreft als afgehandeld beschouwd worden.

 

Dan de zienswijze. Voor Samen Verder is - evenals voor het waterschap- veiligheid prioriteit nummer een. Dat wil zeggen dat andere punten, financieel of esthetisch van aard, van secundair belang zijn. Belangrijk daarbij is dat niet alleen de direct aanwonenden maar ook bewoners van een groter achterland voor droge voeten afhankelijk zijn van de te nemen maatregelen. 

 

Veiligheid en droge voeten op een dus. Dat wil echter niet zeggen dat andere punten niet van belang zijn. Al eerder, in juni 2015, schreef de fractie Samen Verder een brief richting het waterschap  waarin het aandacht vroeg voor de visuele aspecten. Mede vanuit een toeristisch oogpunt vond en vindt onze fractie het van belang dat een kademuur zo min mogelijk visueel hinderlijk moet zijn. Daarvoor zijn verschillende alternatieven onderzocht en voor het grootste deel onvoldoende bevonden. Zo voldoen de demontabele keringen onvoldoende aan de veiligheidseis door een groter risico op falen en de benodigde vrije ruimte achter de kademuur. Bovendien brengt dit alternatief aanzienlijke meerkosten met zich mee.

 

De visuele hinder, gezien van af de weg vanuit Hanssum, zal voor een deel beperkt worden door de verhoging van de weg langs de kademuur. Ook zal er gebruikt worden gemaakt van glas voor een deel van de kering. Deze maatregelen kunnen op onze steun rekenen. Sterker nog, we roepen het waterschap zo veel als mogelijk gebruik te maken van transparante keringen om daar de visuele hinder tot een minimum te beperken. Ook andere maatregelen waardoor bewoners min of meer tegemoet worden gekomen keuren wij goed. Oplossingen zoals het verhogen van terras of tuin of het aanbrengen van camerasystemen zijn in onze optiek goede maatwerkoplossingen die het draagvlak voor de dijkversterkingen vergroten.

 

Kortom veiligheid als nummer een prioriteit maar waar mogelijk de visuele hinder beperken tot een minimum. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. We roepen bovendien het waterschap in dialoog te blijven met de direct betrokkenen en bewoners pro actief te informeren. De reeds belopen weg kan daarbij op onze goedkeuring rekenen.n


Hen Sleven ruilt fractievoorzitterschap met Michel Graef

Met ingang van 1 januari 2017 wordt Michel Graef de nieuwe fractievoorzitter van Samen verder.

Met het oog op vernieuwing en verjonging draagt Hen Sleven het fractieleiderschap over aan de 34 jaar jongere Michel Graef uit Horn, die momenteel plaatsvervangend fractievoorzitter is.

Sleven is al langer dan 34 jaar in de gemeente politiek actief.

De jeugd heeft de toekomst en dan is het ruim 1 jaar voor de nieuwe raadsverkiezingen een heel goed moment om het fractievoorzitterschap over te dragen aan een jongere kracht aldus Sleven.

Al vanaf de start van deze raadsperiode 2014-2018 was het binnen de fractie van Samen Verder duidelijk dat er richting einde raadsperiode een nieuwe fractieleider zou komen. Zo was Michel Graef al langer bij alle belangrijke overleggen van Samen Verder aanwezig, zoals coalitievorming, coalitie-overleggen, fractiebestuursvergaderingen etc.

Op de ledenvergadering van 24 oktober jl. maakte Sleven bekend per 1-1-2017 het stokje over te willen dragen.

Sleven zal aanblijven als plaatsvervangend fractieleider om de nieuwe voorzitter te voorzien van advies en waar nodig te vervangen.

De fractie van Samen Verder staat unaniem achter deze beslissing.

Ik ga deze uitdaging dan ook met veel ambitie en enthousiasme tegemoet aldus Graef.


Anita van Vlodrop over Samen Zorgen Husi Baexem.

Samen Zorgen Huis Mariabosch in Baexem (SZH) is een initiatief om te komen tot kleinschalige woonzorgfunctie, een wijkziekenboeg, dichtbij eigen huis. Een plek waar ‘ziekenhuis vervangende zorg’ wordt verleend. Vrijwilligers en professionals werken hier samen aan de zorg.  Dit initiatief past goed binnen de koers van onze gemeente  ‘Eigen kracht, samen aanpakken’ en dat is reden geweest voor de gemeenteraad om op 20 mei 2014 een bijdragen beschikbaar te stellen voor het Samen Zorgen Huis. De provincie draagt middels een subsidie van 1,1 milj. ook bij aan de realisering van het project het Samen Zorgen Huis Mariabosch.

De Stichting Samen Zorgen Huis en Gelissen Vastgoed BV wiIlen snel aan de slag en hebben de gemeente daarom verzocht om zekerheid te geven over de beschikbaarheid van de gelden welke de gemeenteraad heeft geoormerkt voor het Samen Zorgen Huis van € 1,1 miljoen.

De Samenwerkingsovereenkomst, de overeenkomst over het oprichten van de Stichting Mariabosch en het geactualiseerde ondernemingsplan bieden nu voldoende zekerheid over de realisatie van het Samen Zorgen Huis.

Samen Verder vindt het Samen Zorgen Huis een geweldig burgerinitiatief en nu we zo ver zijn en de belangrijkste voorwaarden zijn ingevuld moeten de volgende stappen kunnen worden gezet! Wij stemmen dan ook in met het voorstel om de  gelden, die geoormerkt zijn voor het Samen Zorgen Huis, en de subsidie van de Provincie gefaseerd beschikbaar te stellen aan de Stichting.

Samen Verder wenst de Stichting Mariabosch heel veel succes bij de doorontwikkeling van dit unieke project.


 


Gemeenteraadslid Houben blij met nieuwe aanpak zorgverleners.

Namens Samen Verder verheugt het mij als raadslid in de begrotingsplannen voor 2017-2020  terug te lezen dat mijn motie uit november 2015 zo integraal verwerkt is in de beoogde nieuwe aanpak van het samenwerkingsverband Midden-Limburg. In deze motie riepen wij als Samen Verder het college destijds al op om een nieuwe weg in te slaan naar een meer op vertrouwen gebaseerde samenwerking met zorgverleners met controle achteraf op geleverde resultaten, behaalde doelen en klanttevredenheid. Dat wethouder Verheul deze motie nu zo goed ter harte heeft genomen en heeft weten door te voeren binnen het samenwerkingsverband verblijdt ons zeer. Wij danken ook nogmaals de fracties Ronduit Open en CDA dat men destijds mede haar naam heeft willen verbinden aan deze motie.
Door niet vanuit wantrouwen en een overdaad aan regels en bureaucratie de zorgverleners tegemoet te treden. Maar daarentegen juist mensen in de zorg de ruimte te geven hun werk te doen naar eigen professioneel inzicht waarbij men vervolgens afgerekend wordt op kwaliteit van zorg en klanttevredenheid. Zo was de motie destijds bedoeld en zo lijkt hij nu ook te worden geïmplementeerd. Samen Verder is vol vertrouwen dat wij hiermee de zorg voor de inwoners van Leudal beter en minder bureaucratisch kunnen inrichten binnen de daarvoor bestemde financiële middelen.


Pieke Houben over uitvoeringsprogramma alcohol en drugsgebruik

Tijdens de vergadering van de gemeentelijke commissie sociaal op 12 september heeft raadslid Pieke Houben namens Samen Verder forse kritiek geuit op het uitvoeringsprogramma alcohol en drugsgebruik bij jongeren van de gemeente.
Natuurlijk is Samen Verder voorstander van het aanpakken en preventie van alcohol en drugsmisbruik bij jongeren, dat staat buiten kijf. Maar het nu geschreven onderzoek bevat geen brede vergelijking met andere regio's in het land. Daarbij wordt bijvoorbeeld bij de cijfers over alcoholgebruik geen verschil gezien tussen een 12 of 13 jarige stevige drinker of een 13 jarige die met carnaval een sneeuwwitje van opa krijgt. Een onderscheid wat het waard is om te maken.
Men spreekt verder van een gebrek aan bewustwording en erkenning bij ouders. Ook hiervoor moet aandacht zijn, maar waar een 16 jarige enkele jaren geleden nog legaal de kroegen af kon is het niet reëel dat ouders dit nu al als een immens probleem zien, zeker niet gezien het destijds geringe draagvlak voor de wetswijziging.
 
Het meest kwalijke vinden we echter de informatie voorziening in het rapport en naar jongeren toe. De risico's en gevaren van alcohol en drugs gebruik en misbruik worden namelijk sterk overdreven. Dat is nergens voor nodig, die risico's zijn van zichzelf al ernstig genoeg. We moeten niet willen dat we afdwalen naar een afschrik beleid op basis van overdrijven en onjuist voorlichten. De jaren 50 waarin de pastoor jongeren iets kon wijsmaken liggen ver achter ons. De jongeren van nu zijn assertief, en met een paar seconden controleren ze wat je zegt op hun smartphone. Dring dan nog maar eens tot hun door als ze doorhebben dat je niet eerlijk bent.
 
Neem daarentegen onze jeugd serieus, licht ze eerlijk voor, praat open over voor én nadelen en kijk ook naar de achterliggende oorzaak van drank en drugsmisbruik.

Brief WMO

Door recente ontwikkelingen op het gebied van de WMO rezen er bij onze fractie verscheidene vragen. Gemeenteraadslid Ria Teluij stelt in een brief aan het college dan ook voor een raadsinfomatiebijeenkomst te beleggen en het onderwerp raadsbreed te bespreken. Lees hier het persbericht.


Motie Buggenums Veld

In de raadsvergadering van 31 mei zal Samen Verder samen met Ronduit Open een motiemet betrekking tot het buggenums veld indienen. Fractievoorzitter Hen Sleven licht de motie toe op 3ml: http://3ml.nl/gemist.php?id=5092

 


Politiek Café Kelpen-Oler‏

Samen Verder organiseert onder de naam Politiek Café op dinsdag 10 mei a.s. om 20.00 uur een informatie- en discussieavond waarop een aantal voor Kelpen-Oler belangrijke zaken als

·         Subsidie- en accommodatiebeleid

·         Huisvesting, vooral voor jongeren (haalbaarheid/betaalbaarheid)

      •    Communicatie met de gemeente

      •    N280 (veiligheid/jeugd/oversteekplaatsen)

      •    En wat u verder allemaal ter tafel wenst te brengen.

 

Waar: Grandcafé Bie de Tied, Grathemerweg 48, Kelpen-Oler

Wanneer: dinsdag 10 mei a.s.

Hoe laat: 20.00 uur

 

Jullie zijn van harte welkom en breng gerust geïnteresseerden mee.

 

Tot ziens op 10 mei!


Samen Verder over windenergie

In de laatste raadsvergadering sprak Ellie van Tilburg over windenergie:
 
De bouw van windmolens op het land loopt achter, te weinig windenergie in 2020 volgens minister Kamp. Dat Limburg ooit zijn doelstelling kan halen lijkt hem "onwaarschijnlijk".
 
Duurzame, schone energie is een "must" voor ons leefmilieu. Het maakt ons minder afhankelijk van olie, kolen en gas. De Rijksoverheid stimuleert daarom het gebruik van zonnepanelen en de bouw van windmolens. 


Leudal koploper 

"Op het gebied van het leveren van schone en klimaatvriendelijke energie zijn wij in Limburg koploper" aldus wethouder Piet Verlinden. Het windmolenpark in Neer en de oude watermolen Elisabethshof in Haelen voorzien de omgeving al van duurzame energie. Als gemeente houden wij ons zeer actief bezig met het stimuleren van nieuwe initiatieven die te maken hebben met zonne-energie, biomassa, windmolens en waterkracht.

Samenwerking
De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert gaan krachtig samenwerken en invulling geven aan het duurzame energievraagstuk. Samen met de provincie Limburg wordt windenergie gestimuleerd en gefaciliteerd.
 
Coöperaties 
In Midden-Limburg zijn veel energiecoöperaties actief: Weert Energie, Peel Energie, Zuidenwind en Leudal Energie. Deze hebben zich nu verenigd in Rescoop Limburg, een nieuwe coöperatie die als doelstelling heeft om nieuwe windparken in Limburg te gaan ontwikkelen.

Plannen nieuwe windturbines
De gemeenteraad is geïnformeerd over de urgentie en het belang van windenergie, de ontwikkeling en wat het betekent voor de gemeenschap van Leudal.
 
Verkenning gebieden
De gemeenten hebben mogelijke gebieden voor windturbines verkend, rekening houdend met  milieu, natuur, landschap en  ruimte. 
"Belangrijke is dat de omgeving tijdig en actief wordt betrokken bij de ontwikkeling en de exploitatie van de windturbines en dat de windturbines vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening op een goede plek gaan komen" zegt Ellie van Tilburg, de opbrengst moet zoveel mogelijk ten goede komt van de lokale gemeenschap. 
 
2020 Start 
In 2020 kan gestart worden met de bouw van 4-5 windturbines.

Coalitie akkoord

Tijdens de laatste raadsvergadering werd er een eerste verklaring afgelegd over de gevoerde coalitie-onderhandelingen en het resultaat met de titel; Met vertrouwen een toekomst bouwen.

 

Lees hier de verklaring afgelegd door Michel Graef.

 

Lees hier het coalitie akkoord.


Korte Verklaring

Samen Verder heeft kennis genomen van de beslissing van het CDA om uit de coalitie te stappen. 
Hoewel Samen Verder deze beslissing respecteert betreurt het dat hiermee een einde
komt aan de samenwerking. De fractie zal zich nu eerst intern beraden op te
nemen stappen.

Debat N280

Afgelopen raadsvergadering stond een provinciaal voorstel voor de N280 op de agenda. Lees hier een samengevatte bijdrage van raadslid Teluij.


Motie kwaliteit in de zorg

Op 17 november jl. dienden op voordracht van Samen Verder, 4 verschillende partijen van de coalitie en oppositie een motie in voor meer aandacht voor kwaliteit van zorg in het sociale domein. Lees het volledige bericht hier.


Begroting 2016.

Tijdens de begrotingsvergadering voor 2016 heeft Samen Verder samen met coalitiepartner CDA een drietal moties ingediend;

 

Een motie die oproept tot het verminderen van administratieve lasten voor aanvrager en gemeente inzake in het leefbaarheidsfonds.

 

Een motie die oproept de subsidierelatie met Zwembad Ligteveld te Neer niet te beeindigen alvorens er een definitief besluit is inzake Park Leudal Oost.

 

Een motie die oproept te onderzoeken wat de effecten zijn wanneer kinderen t/m 12 jaar ontheven worden van de toeristenbelasting.

 

De volledige tekst uitgesproken door fractievoorzitter Hen Sleven leest u hier.


Coalitie wil ontheffing toeristenbelasting voor kinderen.

Komende begrotingsvergadering zullen coalitiepartijen Samen Verder en CDA een motie indienen waarbij ze het college verzoeken een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een ontheffing van de toeristenbelasting voor kinderen tot en met 12 jaar. Op de lange termijn is afgesproken de toeristenbelasting te verhogen, de coalitiepartijen willen nu bekijken of ze nog voor die verhoging de recreatieve sector enigszins tegemoet kunnen komen. "Recreatie en toerisme zijn belangrijke speerpunten voor deze gemeente. Door kinderen te ontzien van toeristenbelasting hopen we vooral jonge gezinnen naar Leudal te trekken"; aldus een woordvoerder.

Bekijk de motie hier.


Reactie Waterschap brief Hanssum

Naar aanleiding van eerdere vragen omtrent de kademuur te Hanssum reageerde het waterschap als volgt: pagina 1, pagina 2.


Peter Stakenborg onderscheiden.

Het heeft de Koning behaagd!
Vandaag zaterdag 20 juni 2015 is Peter Stakenborg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit heuglijk feit vond plaats bij de waterscouting Heel locatie Pol.
Peter kreeg het lintje opgespeld door Burgemeester Stous van de gemeente Maasgouw in gezelschap van zijn gezin, een delegatie van Samen verder en de complete scouting.
Peter namens Samen Verder van harte proficiat met deze onderscheiding!


Kademuur Hanssum

Belemmert kademuur Hanssum in de toekomst het uitzicht? Samen Verder richt verzoek aan het Waterschap, lees hier het verzoek.


Huisvesting arbeidsmigranten

Samen Verder heeft een duidelijke visie over huisvesting arbeidsmigranten, klik hier voor deze visie.


Gebiedsontwikkeling Maasoever, het gebied tussen de haven Hanssum Neer en Groezeweg in Buggenum

Notitie reikwijdte en detailniveau vastgesteld, lees hier de mening van Samen Verder.


Samen Verder blij met goedkeuring gemeenteraad reconstructie Dorpstraat Baexem.

De herinrichting van de Dorpstraat in Baexem kreeg na veel vijven en zessen de goedkeuring van de gemeenteraad. Alleen de VVD stemde tegen. 

Ria Teluij (Samen Verder) hield een stevig pleidooi de druk bereden Dorpstraat meteen aan te pakken. “Het voorliggende collegevoorstel biedt voldoende elasticiteit om passend in te spelen op een definitief ontwerp voor aansluiting op de N280. Aan de andere kant van de straat geldt precies hetzelfde, mocht daar in de toekomst een treinstation komen en kloostercomplex Mariabosch een herbestemming krijgen. Baexem heeft al veel te lang moeten wachten, nu niet weer jaren treuzelen, veiligheid voor jong en oud staat voorop!”, aldus raadslid Teluij, die er ook op wees dat uitstel wellicht een provinciale subsidie van € 200.000,- in gevaar kon brengen. Een amendement van Ronduit Open voor het alsnog betrekken van beide uiteinden van de Dorpstraat in de planontwikkeling, en daarmee logischerwijs vooruitschuiven van de startdatum, vond geen genade bij een raadsmeerderheid. De voormalige gemeente Heythuysen had al vóór 2007 € 441.000,- geoormerkt voor reconstructie van de onveilige Dorpstraat die midden door Baexem loopt. De kosten worden nu geraamd op ruim € 897.000,- incl. BTW.

Ook stelde Samen Verder voor dat D66 een voorstel wijzigde in aanpassing infrastructuur treinstation naar een latere vierde fase omdat dit nu te prematuur was. Daarmee ging de gemeenteraad unaniem akkoord. Verder vroeg Samen Verder bij de schetsontwerpen met betrekking tot oversteekbaarheid weg, op enkele plaatsen rekening te houden met scootmobiels en mensen met rollator of kinderwagen en aandacht voor een goede bereikbaarheid van de winkels. Tenslotte, de verkeerscommissie Baexem heeft top werk verricht. Zaken gaan nu verder in overleg met die verkeerscommissie, ondernemers en Hart voor Baexem.


Bouwen in Neer

Samen Verder blij met het accorderen van het principeakkoord voor een
gezondheidscentrum en woningbouw aan de Steeg/Hoogstraat in Neer.
Lees de reactie van Samen Verder, klik hier.


Dossier N280

Dossier N280: Van der Broeck vraagt om wederzijdse liefde, Ria Teluij is kritisch over de veiligheid en verdedigd het standpunt van de gemeente Leudal en de inwoners verdedigd.
Het hele verslag lezen klik hier (bron Leudalnieuws.nl)


Ellie van Tilburg

Ellie van Tilburg geïnstalleerd

Door het vertrek van Huub van Bogget mocht Ellie van Tilburg tijdens de raadsvergadering van 10 februari jl. zitting nemen in de gemeenteraad. Ellie was tot voor kort commissielid voor de commissie fysiek en zal zich ook in de toekomst met deze onderwerpen bezig gaan houden. Samen Verder is verheugd met de komst van het nieuwe raadslid. Een primeur aangezien Ellie het eerste raadslid uit Heythuysen is dat namens Samen Verder in de raad plaats mag nemen. CV van Ellie bekijken, klik hier


Oproep PS inzake Stations

Samen Verder roept leden van de Provinciale Staten in Limburg op een positief standpunt in te nemen inzake stations in Haelen en Baexem. Lees hier de oproep.


Vragen? Wij horen het graag van u!

Vragen? Wij horen het graag van u!

Sinds 1 januari 2015 is er in Nederland veel veranderd met betrekking tot de zorg. Het proces van de decentralisatie is in werking gezet, zo ook in de gemeente Leudal. Wat houdt deze decentralisatie in en wat zijn de gevolgen hiervan? Misschien heeft het wel betrekking op uw situatie.
Het roept veel vragen op bij zowel clienten als ook bij medewerkers uit de zorg.
Met vragen zoals: 'Hoe zit het met mijn PGB? Hoe kan ik thuiszorg aanvragen of waar kan ik een indicatie aanvragen?' kunt u als inwoner van Leudal terecht bij uw gemeente.
Maar misschien heeft u wel een opmerking, een idee of bent u het ergens niet mee eens.

U kunt voor al deze zaken terecht bij het digitaal loket van de Gemeente Leudal.

Samen komen we Verder!

Namens de fractie Samen Verder.


Huub van Bogget beëindigt raadslidmaatschap gemeente Leudal

Persbericht

Samen Verder-gemeenteraadslid Huub van Bogget heeft besloten met ingang van heden, 14 januari 2015, zijn raadslidmaatschap van de gemeente Leudal te beeindigen. De reden hiervoor is dat zijn gezondheid het niet verder toelaat. “Deze beslissing heb ik met pijn in mijn hart moeten nemen op dringend advies van mijn huisarts “aldus Huub van Bogget.

Vanaf mei 1988 is Huub van Bogget actief geweest als raadslid in de gemeente Roggel, en daarna in de gemeente Roggel en Neer. Na enkele jaren wethouder geweest te zijn in de nieuwe gemeente Leudal , is hij sinds 2010 weer actief als raadslid.
Ellie van Tilburg uit Heythuysen zal de plaats van Huub van Bogget innemen als nieuw raadslid.

Fractie, commissieleden, wethouders, bestuur en leden van Samen Verder bedanken Huub voor zijn inzet, betrokkenheid en plezierige samenwerking.
Voor vragen kunt u terecht bij Hen Sleven, fractievoorzitter van Samen Verder (06-22395200)

 


OZB 2015

OZB 2015 Limburg, Leudal bij de gemeentes met het laagste OZB tarief


Wijzigingsvoorstellen op begroting inzake bibliotheken en verenigingen

De coalitiepartijen Samen Verder en CDA komen aanstaande dinsdag met wijzigingsvoorstellen op de begroting zoals die door het college van Leudal is voorgesteld.

Verenigingen
In het gewijzigde voorstel van de coalitie komen er in het jaar 2015 geen wijzigingen in de subsidies zodat de verenigingen meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op de gewijzigde subsidies in de jaren daarna. Door op korte termijn te bezuinigen is op de lange termijn behoud van subsidies mogelijk.

Tevens komt in de gewijzigde voorstelen tot uiting dat de jeugdleden en hun activiteiten aanzienlijk worden ontzien voor deze bezuinigingen.

Bibliotheken
Ook komt er ten opzichte van het collegevoorstel aanzienlijk meer ruimte voor de bibliotheek binnen Leudal. Gedacht wordt aan diverse servicepunten binnen Leudal zodat de spreiding en bereikbaarheid van de bibliotheken wordt vergroot.

Evenwichtige begroting
De beide fracties zijn blij dat er in de gezamenlijke plannen dekking is gevonden en dat daarmee binnen een financieel gezond kader de samenleving fors minder hard geraakt wordt dan in de collegeplannen.


Openbare informatieavond N280 west

Op woensdag 12 november 2014 vindt er in de Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem een openbare informatieavond plaats over het ontwerp van de verbetering van de provinciale weg N280-West ter hoogte van de wegvakken Baexem en Horn. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma van de informatieavond begint om 20.00 uur.

Eenzelfde informatieavond wordt ook georganiseerd voor de wegvakken Weert en Kelpen-Oler. Deze avond zal plaats vinden op 26 november 2014 in de Poort van Limburg, Werthaboulevard 1 in Weert. Ook hier is de zaal geopend vanaf 19.30 uur en start het programma om 20.00 uur.

Op de informatieavond wordt een algemene toelichting gegeven over het gehele ontwerp, met de nadruk op de omgeving genoemd in de uitnodiging (12 november Baexem en Horn en 26november Weert en Kelpen-Oler). Daarnaast zal ingegaan worden op het vervolg van de processtappen.


N280, een hele weg nog te gaan

De Provinciale Staten hebben d.d. 07.02.2014 besloten dat het N280 tracé 3c gevolgd zou worden, een weg dicht tegen de kern van Baexem. De gemeenten Maasgouw en Leudal waren voor de randweg 5e net als de fractie Samen Verder.
Na de beslissing van 3c hebben Provinciale Staten de N280 van regionale tot BOVEN-regionale verbindingsweg gebombardeerd met de daarbij voorgeschreven verkeersveiligheidsvoorwaarden duurzaam veilig.

Andere uitwerking

Een andere uitvoering van tracé dan bij 3c de bedoeling was. Dat vonden ook College, CDA, Samen Verder en de door het College ingeschakelde specialisten in omgevingsrecht Tonnaer. Ook bleek het juridisch wenselijk dat twee alternatieven, de nieuwe 3c en 5e, mee onderzocht zouden worden in tweede fase Milieu Effect Rapport Rapportage ter voorkoming van planvertraging en kostenoverschrijdingen vanwege extra juridische procedures. Destijds heeft de Landsadvocaat groen licht gegeven voor beide varianten ( 3c en 5e) en bovendien was ruimte in de taakstelling aanwezig voor uitwerking van beide alternatieven in de tweede MER-fase. Überhaupt is het wenselijk bij een project van dergelijke importantie twee alternatieven in de tweede fase uit te werken. Daarover bestaat jurisprudentie.
Tot zover het juridische kader.

Flessenhals Exaten

Bij een maximaal duurzaam veilige insteek van een boven-regionale verbindingsweg is een middenberm van 6 meter nodig en daarbij hoort dat men van alle twee de rijbanen een aantal meters afstand van een fietspad, parallelweg, boom, paal of berm moet houden. Zo komen we aan de 50 mtr. waar over gesproken is. De Provincie heeft het over 20 meter, twee rijbanen met middenberm zonder zijbermen fietspaden e.d.
Juist van Exaten/AZC naar de smalle tunnelbak onder de Kasteelweg toe, de tunnelbak die loopt naar de rotonde bij de molen, is die 50 mtr. ruimte er niet. Men doet dan concessies aan optimaal duurzaam veilige middenberm en zijbermen (in ambtelijk jargon: afpellen). Dat hele stuk wordt dus een flessenhals. Na de molen richting Weert volgt men weer de optimale weginrichting van 50 mtr.
De vraagt dringt zich op of men voorsorteert op een mogelijke 2x2baans autoweg, maar dan in Baexem met een flessenhals met weggeleiders, zoals op de brug in Roermond bijvoorbeeld.

In de planning staat met het nieuwe tracé de sloop van 3 huizen extra en worden naast bomen op de Kasteelweg en bij AZC, aan 1 zijde van de weg richting Weert alle bomen extra gekapt. De oversteek voor landbouwverkeer vervalt bij de Bosstraat. Over de Haelense beek worden twee bruggen gelegd voor fiets- en landbouwverkeer, en hiermee wordt de ecologische barrière tussen Exatenbos en Beegderhei verder verbreed. Dat alles kost ruimte en beslist niet alleen de 1,6 ha. extra die Provincie ons doet geloven. Tot zover het verkeerstechnische kader.

Helaas besloten de andere fracties dat het College niet meer mag protesteren bij Gedeputeerde Staten. Samen Verder stond een nieuwe, open dialoog voor op basis van het gewijzigde project. Jammer dat men beide varianten niet verder wil onderzoeken, ook omdat er een 5e variant is die miljoenen goedkoper is en waar moeiteloos volgens het criterium maximaal veilig gewerkt kan worden. Uitgespaard gemeentegeld ook dat anders besteed had kunnen worden, denk aan WMO.

Vuist op tafel

De provincie heeft hard met de vuist op tafel geslagen en gedreigd met het afkappen van steun aan projecten in Leudal. De vraag dringt zich op of je zo je "gelijk" moet halen. Mijn persoonlijke mening is dat je elkaar serieus moet nemen en begrip moet hebben voor levende zorgen. Een machtswoord uitspreken is niet aan de orde. Leudal is geen ongehoorzaam klein kind.

In de vergadering maakte Ronduit Open het weer eens ouderwets bont: Samen Verder en Leudal Centraal waren voor een 2x2baansweg (!!!). Compleet onwaar en verdraaiing van feiten. Integendeel. Wij hebben dit steeds zeer onwenselijk genoemd. Echter, de Provincie stelde vanaf dag 1 een mogelijke opwaardering daartoe verplicht, bij alle varianten. Dan moet je dat serieus nemen, en er rekening mee houden dat het ooit kan komen. Dus kiezen voor de randweg 5e, weg van de kern. De partij Ronduit Open heeft de 5e variant zelfs niet eens willen onderzoeken. Helaas. Is men ergens bang voor?

Een ding staat vast. We hebben nog een hele weg te gaan.

Ria Teluij
Fractie Samen Verder

12 september 2014


N280 Baexem: Motie Vreemd aan de orde van de dag betreffende zienswijze POL 2014

Motie Vreemd aan de orde van de dag betreffende zienswijze POL 2014 aangenomen.

Alleen de fracties Samen Verder en CDA waren voor. Ronduit Open legde het bekende rookgordijn door te verwijzen naar een oude motie om geen 2x2 baansweg te willen terwijl eis Provincie opwaardeerbaarheid hard was. Men vergat uiteraard weer dat men alleen variant 3c door de kern Baexem wilde laten onderzoeken en van een randwegvariant 5e niets wilde weten! Bekijk hier de motie.


Samen de schouders eronder

Lees het coalitieakkoord, klik hier.


Meer bestuur en minder politiek

Lees de hele verklaring, klik hier.


Samen Zorgen Huis Baexem

De gemeente Leudal geeft een belangrijke stimulans voor verdere planontwikkeling van een Samen Zorgen Huis in Baexem.

In de raadsvergadering van 20 mei stemden, met uitzondering van de fractie Ronduit Open, alle partijen in met het collegevoorstel om onder voorwaarden een bedrag van 1,1 miljoen euro aan subsidie te oormerken voor de realisatie van 13 zorgappartementen waarvan 4 hospiceplaatsen in het voormalige klooster Mariabosch.

Woordvoerster namens de grootste coalitiepartij Samen Verder Ria Teluij is bijzonder verheugd over de instemming van de raad: "We openen hiermee de weg voor alle marktpartijen snel om de tafel te gaan zitten, spijkers met koppen te slaan en oplossingsgericht te gaan werken. Zorg dichtbij huis combineren met woningbouw in en om Mariabosch, het is geweldig wanneer dit project van de grond zou komen. Het klooster staat al sinds jaren leeg en verloedert elk jaar meer en meer. We zijn er echter nog lang niet, 't is geen appeltje-eitje, maar de gemeente denkt zeker positief over een Samen Zorgen Huis in het kloostercomplex. Hopelijk kan in Baexem binnenkort de vlag worden gehesen!"

Dankzij de medewerking van de raad kan planontwikkelaar WoonGoed 2-Duizend nu vooruit en met andere partijen zaken gaan inventariseren en uitwerken. De schouders eronder!


Wanneer wordt de burger geïnformeerd?

In Haelen werden, zonder dat iemand er weet van had, een wielerbaan en een camping voor permanente bewoning door seizoensarbeiders uit de hoge hoed van een wethouder getoverd. Zelfs zijn collega’s waren niet op de hoogte.

Inwoners van Buggenum werden verrast met een vergevorderd initiatief voor mestverwerking op het voormalige Maascentraleterrein, terwijl Buggenum nu eens niet aan de beurt wil zijn met dit soort overlast. Het is onderhand genoeg geweest. Kritische vragen hierover van onze fractieleider werden hooghartig terzijde geschoven.

Wij vinden dat burgers en gemeenteraadsleden eerder moeten worden geïnformeerd. Zelfs in verkiezingstijd is het not done dat collegeleden solo-acties ondernemen.Maatschappelijk draagvlak en vroegtijdige ondersteuning vanuit de gemeenteraad vormen de basis van overheidsbesluiten.

We hopen dat het college over deze materie alsnog een avond in Buggenum belegt.

Fractie Samen Verder

Bekijk het besluit inzake mestverwerking uit 2012.


De Groene Amsterdammer over lokale lijsten

Citaat: " Wijers: Gemeentepolitiek gaat op de man af. Je gaat een keer links en een keer rechts, maar mensen weten wat ze aan je hebben." Lees het hele artikel.


N280 Baexem tracé 3C nu al niet meer houdbaar

  1. Is het juist dat de Redwoodboom voor de oude kapelanij aan de Kasteelweg in Baexem vanwege monumentaal karakter een dermate beschermde status heeft dat kappen voor wegaanleg N280 3C geen wettige optie is. Zijn bovendien de 8 stuks Tilia europaea langs de Kasteelweg vastgelegd als waardevolle bomen? Zie www.groeneparelsinleudal.nl invullen:Kasteellaan Baexem.
  2. Wanneer dit het geval is, hierdoor sloop van de oude kapelanij aan de Kasteelweg niet meer aan de orde is?
  3. Dat tengevolge van dit gegeven een opschuiving plaats moet vinden richting bestaande rotonde van de aan te leggen 3c variant?
  4. Dat daardoor mechanisatiebedrijf Van den Berken (reeds rood in kaart aangetekend) helemaal in een spagaat terecht komt, en in de praktijk verplaatst zal moeten worden?
  5. Dat daarmee alle berekeningen wat betreft geluidshinder, verkeersveiligheid en kostencalculaties en juridische consequenties die in opdracht van de Provincie zijn gemaakt direct in de prullenmand kunnen verdwijnen?
  6. Wij verzoeken het College met klem vooralsnog geen kapvergunning voor deze waardevolle bomen te verlenen. Wellicht is daardoor variant 5e alsnog een optie.

De fracties Samen Verder en Leudal Centraal beseffen dat deze vragen nu met name ook op het bordje van de Provincie thuis horen. Uiteindelijk heeft uw College en de Raad van Leudal op uiterst goede gronden een andere optie voorgestaan namelijk variant 5 e. Derhalve verzoeken beide fracties u met spoed contact met de Provincie over deze kwestie op te nemen zodat helderheid komt over het houdbaarheidsgehalte van de 3c-variant tenminste op dit onderdeel. De gemeente Leudal verdient het thans eens te meer door de Provincie serieus te worden genomen.
Graag vernemen wij deze week van u.

Met vriendelijke groet,

Namens fractie Samen Verder
Hen Sleven
Raadslid gemeente Leudal

Namens Leudal Centraal
Ria Teluij
Raadslid gemeente Leudal


Kandidatenlijst

U kunt de Kandidatenlijst van Samen Verder ook als pdf bestand bekijken.


Snelheidsbeperking Belenbroeklaan

De fractie Samen Verder ontvangt de laatste tijd steeds vaker berichten van burgers in de omgeving van de Belenbroeklaan in Heythuysen, dat de maximum snelheid, op deze weg, ernstig overschreden wordt.
Daarom heeft de fractie Samen Verder het college gevraagd te onderzoeken of deze klachten gegrond zijn.Dat eventuele snelheidsovertredingen het veilig kunnen gebruiken van deze weg ernstig in gevaar brengt is evident.
Voor Samen Verder is verkeersveiligheid altijd een belangrijk onderwerp, zeker op wegen binnen de bebouwde kom is het uiterst belangrijk dat deze verkeersveilig gebruikt kunnen worden
Samen Verder heeft het college dan ook opgeroepen, als er inderdaad vaak te hard gereden wordt, op korte termijn passende maatregelen te nemen en veilig gebruik van de weg weer voor alle verkeersdeelnemers mogelijk te maken.
Fractie Samen Verder
8 februari 2014


Mestverwerkingsinstallatie op industrieterrein Zevenellen te Buggenum?

Op 12 november 2013 zei Arno Walraven namens de fractie van Samen Verder het volgende:
“Hierbij tekenen wij aan dat onder het mom van duurzaamheid niet zomaar alles kan
worden weggestopt. Mestverwerking en –vergisting op 7-Ellen zullen wij kritisch volgen.
We willen niet het afvalputje van Limburg zijn en worden. Be- en verwerken van mest leidt
tot onnodige overlast. Vooral voor de bewoners van Buggenum, Haelen en Horn in de vorm
van stankoverlast en vele verkeersbewegingen.”
Lees de hele brief.

8 februari 2014

 


10.000 extra varkens in Ell!

Aan de inwoners van Ell en Kelpen-Oler

“Nee tegen megastal in Ell” is de kop van een publicatie van de partij Ronduit Open.
Men stelt dat burgers in de vergunningverlening voor een megastal zijn misleid door het huidige college. Hierbij voor u de werkelijke feiten en openbare gemeentelijke documenten.

22 juli 2010. Het college met 2 Ronduit Open wethouders deelt de raad mee, het voornemen te hebben tot het verlenen van principe-medewerking voor de stallenbouwaanvraag voor 10.000 extra varkens in Ell.

30 november 2010, het college met 2 Ronduit Open wethouders deelt de raad mee principe-medewerking te verlenen voor de nieuwvestiging van 10.000 extra varkens in Ell. Daarbij zijn de wensen die partijen in de raad geuit hebben m.b.t. gezondheidsonderzoeken en kostenbijdrage aan de wegen meegenomen.

In een latere juridische procedure tegen deze bouw bleek dat het college met 2 Ronduit Open wethouders wel heel enthousiast te werk was gegaan bij het afgeven van de vergunning, en dat er grote onzorgvuldigheden in de vergunning zaten m.b.t. geurhinder. De rechter vond dat het college onvoldoende met het leefklimaat in Ell rekening had gehouden. Door dit broddelwerk werd de raad van Leudal in feite door de rechter gedwongen om op 3 september 2013 de geurhindernorm administratief te wijzigen van redelijk leefklimaat naar tamelijk slecht leefklimaat. Wat is er terecht gekomen van al die mooie beloftes aan de inwoners van Ell en Kelpen-Oler die tijdens de verkiezingen van 2010 zijn gedaan?

Dat is nu echt misleiding!

Fractie Samen Verder

Collegemededeling 22 juli 2010

Collegemededeling 30 november 2010 inzake principemedewerking projectbesluit nieuwvestiging vleesvarkenshouderij

Projectbesluit mei 2011

Uitspraak Rechtbank Roermond 22maart 2012, beroep ongegrond

Uitspraak Raad van State 3 april 2013


GS besluit N280 Baexem

Onze fracties namen hedenmorgen met ontsteltenis, uit de media, kennis van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om de N 280 3 C variant als voorstel op 7 februari a.s. aan Provinciale Staten ter besluitvorming voor te leggen.
Zoals u weet heeft de Raad van onze gemeente in meerderheid besloten te kiezen voor de 5 E variant. De gemeente Maasgouw heeft eveneens voor deze variant 5 E gekozen.
Er heerst alom teleurstelling bij onze fracties over het besluit van GS, die meer lijken te kiezen voor behoud van natuur, landschap en landbouwgrond dan voor de Leefbaarheid in de kern van Baexem.
Ook aan de stem van een groot deel van de Baexemse inwoners wordt botweg voorbijgegaan.

Lees de hele brief aan het college.


Verkiezingsprogramma Samen Verder

"Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder"
Lees het programma.
19 januari 2014


Ria Teluij

Teluij vormt nu de fractie Leudal Centraal, maar wil bij herverkiezing een nieuwe zittingsperiode anders inkleuren. Tot oktober 2013 maakte zij deel uit van Ronduit Open. Zij verliet die partij nadat zware druk op haar werd uitgeoefend haar visie over het N280- tracé te wijzigen. Teluij is de afgelopen periode benaderd door diverse partijen maar koos met overtuiging voor Samen Verder, de sterkste lokale partij. "Het was erg verhelderend en verfrissend de collega's van Samen Verder buiten de raadszaal eens diep in de ogen te kijken. Onze ideeën matchen op vele fronten en bovenal voelt het gewoon goed. Het is een hecht team waarbij ieder zijn of haar kwaliteiten geheel tot zijn recht kan laten komen", aldus het gemeenteraadslid uit Baexem.

Fractievoorzitter Arno Walraven is verheugd over de keuze van Teluij. "Wij hebben enkele malen goed en open overleg gevoerd. Evenals Samen Verder onderschrijft zij dat we in Leudal af moeten van het vijanddenken. Zoals burgemeester Verhoeven in zijn Kerstboodschap aan de raad ook schrijft: werken aan een betere bestuurscultuur en je werk met plezier kunnen doen. Het gaat uiteindelijk om het vinden van een zo breed mogelijk draagvlak en het bereiken van consensus om zaken voor onze inwoners gedaan te krijgen. Mevrouw Ria Teluij heeft in haar 12-jarige politieke loopbaan bewezen hart voor de leefbaarheid in de kernen te hebben en in cruciale dossiers geen kritiekloze ja-knikker te zijn."


Samen Verder steunt belastingverlaging

De belastingdruk voor een gemiddeld gezin in Leudal daalt met € 14, - in 2014 doordat de afvalstoffenheffing flink daalt. De woonlasten kunnen nog verder omlaag als het aan Samen Verder ligt. Een recente gerechtelijke uitspraak .........

Lees het hele bericht, klik hier.
18 december 2013


Gemeenschapshuis In d'n Haamaeker

Met deze publicatie wil ik u informeren over gemeenschaphuis In d’n Haamaeker. Zoals u wellicht al hebt vernomen zitten veel gemeenschaphuizen in zwaar weer. Teruglopende inkomsten ,stijgende kosten en minder gemeentelijke subsidies .......... lees het hele bericht klik hier

8 december 2013


Politieke beschouwingen

Het jaar 2013 stond in het teken van de coalitiewisseling. De instabiliteit van bestuur in de vorige coalitie werd een halt toegeroepen. Vier partijen, waaronder Samen Verder, hielpen de gemeente Leudal uit deze bestuurscrisis door verantwoordelijkheid te tonen. Dat is ‐ één jaar voor de verkiezingen‐ geen vanzelfsprekendheid. Desondanks hebben Samen Verder, CDA, VVD en PL de uitdaging opgepakt om het schip vlot te trekken. Daar zijn we immers voor gekozen! Kijk, en daar is lef voor nodig.

Lees hier de hele tekst.
5 november 2013


Samen Verder kiest wel!

Lees hier meer.


Situatie bij Westrom

Lees meer uit 2011


Samen Verder vraagt snel actie bij Ruiter

De fractie Samen Verder een brief aan het college van de Gemeente Leudal gestuurd met de suggestie om het pand van de familie Ruiter te kopen tegen de vastgestelde WOZ waarde.
Lees het hele artikel of de raadsvraag.
31 maart 2013


Oplossing veiligheid Ruiter

De fractie Samen Verder heeft onlangs een brief aan het college van Leudal gestuurd met daarin een oplossingsgericht voorstel om het veiligheidsprobleem van de familie Ruiter aan de Grote Kampweg in Haelen te beëindigen.

Samen Verder vindt een snelle oplossing van het grootste belang omdat de Gemeente de veiligheid van de familie op het huidige adres niet kan garanderen.

Lees hier ook de exacte inhoud van de brief.
23 maart 2013


Naar een betere bestuurscultuur !

Naar een betere bestuurscultuur in Leudal! Vijf partijen spreken zich uit.
Lees hier het hele bericht.
17 maart 2013


Eerste resultaten nieuwe coalitie

Eerste resultaat nieuwe coalitie

De gemeenteraad van Leudal nam op 5 maart het besluit een poging te gaan ondernemen om de beide strijdende partijen aan de Grote Kampweg te Haelen uit elkaar te halen. We hopen dat................... (lees hier verder)
5 maart 2013


Ze doen het weer! Een correctie

In de Limburger van 7 maart 2013 verklaren de gemeenteraadsleden Wagemans en Arkenbosch uit Leudal dat de fusie van de basisscholen St. Lambertus (Neeriter) en De Schakel (Ittervoort) gestopt moet worden. Beide raadsleden hebben met verbazing in het nieuwe coalitieprogramma van Leudal gelezen dat sluiting van beide scholen een voldongen feit is.

Heren van Ronduit Open! Jullie doen het weer! Lees hier het hele artikel.
10 maart 2013


Met z'n vieren Samen Verder

Zonder titel, maar: "met z'n vieren Samen Verder" als uitgesproken door Arno Walraven tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl.
Lees hier meer.
5 februari 2013


Tijdsbeperking evenementen

Belangrijk voor de organisatoren van buitenevenementen in Leudal
Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingplan buitengebied ter inzage. Samen Verder heeft raadsvragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Minses over de beperkingen die hij wil stellen voor de organisatie van evenementen. Lees het hele bericht.
12 januari 2013


© Samen Verder Leudal | 2012-2020 | Website designed by ® Organosi.eu with CMS Made Simple™ a free software under the GNU/GPL license