Onze historie

Het ontstaan van Samen Verder Leudal

Onze historie

Oprichting

Samen Verder ontstond in 1990 bij de herindeling van de toenmalige gemeenten Haelen en Horn. Haelense en Hornse raadsleden vonden dat een partij, die nadrukkelijk zichtbaar was in de gehele gemeente en vertegenwoordigers had die afkomstig waren uit de gehele gemeente, een duidelijke meerwaarde zou bieden. Deze veronderstelling is achteraf bezien de enige juiste geweest. In de voormalige gemeente Haelen was Samen Verder nadrukkelijk zichtbaar als Haelense partij, met vertegenwoordigers in de gemeenteraad uit de 4 kerkdorpen Buggenum, Haelen, Horn en Nunhem. Op deze manier stond het bestuur in de persoon van herkenbare en betrokken mensen dicht bij de samenleving. Mensen die aanspreekbaar waren en zijn en die ook werden en worden aangesproken over zaken die spelen in die samenleving.

Onze historie

Herindeling

In de aanloop naar de herindeling, die geleid heeft tot de huidige gemeente Leudal, heeft eveneens een opschaling plaatsgevonden. Vier lokale politieke groeperingen uit de vier voormalige gemeenten verenigden zich onder de noemer Lokaal Manifest, een samenwerkingsverband dat leidde tot een lijstverbinding bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2006 en een gezamenlijk hoofdlijnenakkoord. De intentie werd uitgesproken op termijn te komen tot één partij.

Medio 2009, amper 3 jaren later, hebben de besturen van de lokale politieke groeperingen Samen Verder, Nieuw Akkoord en Dorpen- Belang besloten verder te gaan als één lokale politieke partij door aansluiting te zoeken bij het bestaande Samen Verder

Wij zetten ons in...

Voor Leudal