Brief locatiekeuze St. Ursula – Lid Leon Linssen

St. Ursula heeft plannen om te gaan bouwen. Momenteel ligt de vraag voor of het moet gaan om nieuwbouw of het verbouwen van een bestaande locatie. Om een goede afweging te kunnen maken is het zaak bestaande locaties niet te snel af te schrijven.