Aanvraag Windpark Horn – Lid Michel Graef

Gemeenteraadslid Michel Graef stuurde het College een brief om de zorgen van Samen Verder over een mogelijk windpark te delen.