3 onveilge verkeerssituaties Horn – Lid Anita van Vlodrop

Wat gaat de gemeente doen aan een drie-tal onveilige verkeerssituaties in Horn? Lees hieronder de vraag en over welke locaties het gaat.